דף הבית
מאמרי גישור גירושין
דירת המגורים בגירושין

דירת המגורים בגירושין

דירת המגורים הינה נכס משמעותי מאוד לבני הזוג

בתהליך הגישור שוקלים אפשרויות רבות במישור הכלכלי וביחס לילדים על מנת למצוא את דרך המלך לגבי הסדרת נושא הדירה.

כיצד מחלקים דירת מגורים שנרכשה על ידי צדדים כאשר מחליטים להתגרש? אפשרות אחת, היא מכירה של דירת המגורים לצד שלישי וחלוקה ביתרת התמורה באופו בו יסכימו בני הזוג. אפשרות אחרת, היא שאחד מבני הזוג ירכוש את חלקו של הצד השני. ישנם זוגות המסכימים על רכישת דירת המגורים על ידי הבעל או על ידי האשה. במקרה כזה ישנה הטבת מיסוי בהתאם לסע' 4 לחוק המקרקעין – העברה אגב גירושין. העברה זו אינה נחשבת לאירוע מס.

במסגרת תהליך הגישור אנו שוקלים את האפשרויות המיטביות לשניכם מתוך התחשבות בטובת הילדים בטווח הקצר והארוך ומנסחים עבורכם את המתווה המתאים בנוגע לדירה.

רוצים לדעת עוד? דברו איתנו...