שולם - בית לגישור משפחתי ועסקי - החוק לחלוקת חיסכון פנסיוני
גישור שולם
envelop2, envelop, mail, email, contact, letter

להרחבה בנושא

arrow-down3, arrow-down, download, bottom

זכויות פנסיוניות הן זכויות ברי שיתוף – הן מכוח חזקת השיתוף והן מכח חוק יחסי ממון, בעת פרידה מגיע לבן הזוג 50% מכל הזכויות שנצברו לבן זוגו במהלך החיים המשותפים. עד לא מזמן, היה קשה לבן הזוג לממש את זכויותיו, היות וגם כאשר היה הסכם שקבע שהוא זכאי ל50% מהכספים שנצברו, וההסכם קיבל תוקף של פסק דין, היה בן הזוג תלוי בעמית הרשום (שכן, היה איסור על העברת זכויות פנסיוניות. לפיכך, בן הזוג היה נתון לקבלת הכספים מהעמית הרשום, שפעמים אף נתקל בהתנגדויות מהקופה המשלמת).

מטרת החוק החדש היא להבטיח את זכויות בן הזוג לשעבר (החוק חל גם על ידועים בציבור), ולאפשר את סופיות הקשר בין בני זוג, על ידי כך שהוא מחייב את הגוף המשלם לבצע הפקדה של חלקו של בן הזוג לשעבר מהעמית הרשום – בין אם על ידי העברה לחשבון חדש, או בדרך רישומית אחרת. 
 

החוק לחלוקת חיסכון פנסיוני

מתי כדאי להשתמש בחוק הפנסיה החדש ומתי לא?

החוק החדש מאפשר לבני הזוג לחלק את הפנסיה כבר במועד הגירושין ולא להמתין לגיל הפרישה. ישנם שיקולים רבים על מנת להחליט במידה ולהשתמש בחוק החדש.

בכל שאלה צרו איתנו קשר...

להרחבה בנושא לחצו: