שולם - בית לגישור משפחתי ועסקי - חופשות ונסיעות בגירושין
גישור שולם
envelop2, envelop, mail, email, contact, letter

להרחבה בנושא

arrow-down3, arrow-down, download, bottom

הסכם גירושין טוב הוא הסכם שלוקח בחשבון שהחיים הם דינמאיים ויש מקום לגמישות מחד, ולעקביות ויציבות מאידך.
לאחר שהסכמתם על תכנית הורות מסודרת וחילקתם את ימי השהייה, עליכם להחליט מה קורה במצבים לא שגרתיים- למשל:
של נסיעה לחוץ לארץ – עם או בלי הילדים ושל חופשות וחגים.

בכל שאלה צרו איתנו קשר...

להרחבה בנושא לחצו:


לרוב, נהוג לקבוע כי נסיעה של אחד ההורים לחוץ לארץ בימים בהם הוא שוהה עם הילדים, מחייבת אותו למצוא מישהו מוסכם על ההורה השני לטיפול בילד, בהנחה וההורה השני איננו יכול, ולשאת בעלויות הכרוכות בכך. לנסיעה בחוץ לארץ עם הילדים ישנה חובת יידוע והסכמה של ההורה הנשאר בארץ. ניתן במסגרת ההסכם, להסכים מראש על משך נסיעות, יעדים מאושרים וכיו"ב.  
 

חופשות ונסיעות בגירושין