שולם - בית לגישור משפחתי ועסקי - עצמאים בגירושין
גישור שולם
envelop2, envelop, mail, email, contact, letter

להרחבה בנושא

arrow-down3, arrow-down, download, bottom
חלוקת הנכסים הנצברים על ידי עצמאיים במהלך החיים המשותפים, זהה לחלוקת נכסים הנצברים על ידי שכירים. במילים אחרות- העקרון שכלל הנכסים, הזכויות והחובות, ולמעט ירושה ומתנות, הנצברים במהלך החיים המשותפים, מחולקים בין הצדדים בחלקים שווים, אלא אם הוסכם אחרת, חל בןי אם הנך עצמאי או שכיר. ואולם, אצל עצמאיים יש מימד נוסף- שקשה לכמת – והוא נכסי קריירה, לרבות מוניטין אישי ועסקי. לא קל לכמת את נכסי קריירה ומוניטין. עם זאת, ישנם דרכים לעשות כן, ואת חלקם פירטנו בחלק – מוניטין ונכסי קריירה 
 

עצמאים בגירושין

בכל שאלה צרו איתנו קשר...

להרחבה בנושא לחצו: