דף הבית
הסכם גירושין
הסכם גירושין לאנשי הייטק

הסכם גירושין לאנשי הייטק

הידע המקצועי בשילוב הבנת המאפיינים המיוחדים למשפחות הייטק מאפשרים לכם להגיע להסכם הוגן ואחראי.

ענף ההייטק מאופיין בהיבטים שונים במשפיעים על אופיו של הסכם גירושין. מצד אחד, ענף ההייטק מתאפיין במשכורות גבוהות, בונוסים, הפרשות סוציאליות מכובדות, וכמובן באפשרות לאקזיט, אולם, מצד שני – הוא מתאפיין בשעות עבודה לא שגרתיות, נסיעות מרובות לחוץ לארץ וכדומה.

הסכם גישור שיחזיק לאורך זמן צריך לקחת בחשבון את מידת המעורבות שיכול לקחת על עצמו כל אחד מההורים, בהתאם לאורך חייו, ולמידת הגמישות שלו. כמו כן, להתייחס למצבים המאפיינים את המסגרת המשפחתית הספציפית – כמו למשל נסיעות עבודה לחוץ לארץ וכדומה.

אין נוסחא ברורה לקביעת תכנית ההורות – כל מקרה לגופו. עם זאת, בבניית תכנית הורות, יש לקחת בחשבון את אופי העבודה של כל אחד מההורים, את מידת הגמישות ואת זמני השהות שישרתו את טובת הילדים ואת רצונותיכם בתור הורים.

דברו איתנו כאן:

  מהן הסוגיות במיוחדות המאפיינות אנשי הייטק בהליך גישור- גירושין?

  סוגיות כלכליות מיוחדות המאפיינות אנשי הייטק בהליך גישור גירושין:

  אופציות – עובדים רבים מתחום ההייטק מקבלים אופציות כהטבה במסגרת עבודתם. הזכות הגלומה באופציה היא בעלת ערך כלכלי למחזיק האופציה כל עוד האופציה לא פקעה. במהלך תקופת האופציה עשוי מחיר השוק של נכס הבסיס לעלות או לרדת. בסוף התקופה יכול מחזיק האופציה להעריך אם כדאי לו לקנות/למכור את נכס הבסיס בשוק החופשי או באמצעות מימוש האופציה. למעשה, ערך האופציות בעת המימוש אינו ידוע והן עשויות להיות שוות הרבה מאוד כמו גם להיות בעלות ערך אפסי, ולהיפך במקרה שהחברה מצויה במשבר זמני והיא תתאושש ממנו בעתיד.

  ישנן משמעויות למועד קבלת האופציה, מועד הבשלתה והמועד האחרון למימושה, האם ניתנה עבור כהטבה או עבור עבודה עתידית, באילו מקרים האופציה פוקעת וכיוצ"ב.

  כך, במידה ונעשית הערכה משוערת של שווי האופציות מיום הנישואין ועד מועד חלוקת הרכוש או הגט, הרי שמחזיק האופציות עלול לצאת נפגע במידה וערכן ירד או יתאפס או, במקרה בו ערכן יהיה גבוה בהרבה מן המשוער, הרי שבן הזוג ש"וויתר" על החזקת האופציות ייצא נפסד.

  אפשרות נוספת לפתרון במקרה זה, הינה השארת האופציות כפי שהן וקביעה בהסכם הגירושין כי לאחר מימוש האופציות, יחולק הערך הכספי שהתקבל שווה בשווה בין בני הזוג.

  כמובן שבתהליך גישור ניתן להעלות אפשרויות נוספות לפתרון שכן ההתייחסות הינה למכלול נושאי הגירושין.

  שווי חברות סטארט-אפ – בעיה נוספת המיוחדת לאנשי הייטק הינה הערכת שווי של חברת סטארט-אפ אשר הוקמה ופותחה על ידי אחד מבני הזוג. דוגמא בעניין זה הינה חברה שהוקמה עובר לפני לנישואין הנישואין ובעת החתונה לא היה שוויה רב ולאחר מכן שוויה עלה בהרבה או שהיא נמכרה בזמן הנישואין. החלוקה בין בני הזוג מסובכת במקרה זה. בנוסף, שווי החברה טרם מימושה, הינו בעייתי ביותר הן מבחינה מקצועית-טכנולוגית והן בעצם העובדה כי מדובר בהערכה בלבד שקשה לבססה.

  ניתן במקרה זה, לפנות למומחה מתחום ההייטק אשר מתמקצע בתחום הטכנולוגי מקצועי בו עוסקת החברה ובעזרתו לקבוע את שווי החברה בהתבסס על הערכות עתידיות של מצב השוק, המוצר, ניתוח התחייבויות חוזיות מורכבות וכו'.

  לאחר הערכת שווי החברה, ניתן לחשב את החלק היחסי של מערכת הנישואין מתוך הזמן בו קיימת החברה. חלק זה ייחשב כחלק משותף של בני הזוג והוא אשר יחולק באופן שווה.

  החלוקה בפועל יכולה להתבצע על ידי חלוקת כסף במידה ומדובר בחברה שנמכרה ("אקזיט") , או "קנייה" של הצד המחזיק במניות את הצד שזכאי לקבל חלק במניות. במקרה זה, בשל הערכת שווי החברה הכוללת מרכיבים עתידיים, לא תמיד אפשרי לצד "הקונה" להמציא את הכספים הדרושים על מנת לקנות את החלק היחסי בחברה. על כן, כלל הנוצר בפסיקה קובע, כי אין חובה להסכים להוון את ההכנסות העתידיות שעתיד בן הזוג להרוויח מהחברה, אלא ניתן לבחור בפתרון של "תשלומים עיתיים" מדי חודש. תשלומים אלה ניתנים לשינוי במידה וקיים שינוי בנסיבות אך לעיתים מהווים בעיה בעצם הימשכות היחסים בין בני הזוג ומחייבת לעיתים פנייה מרובה לערכאות משפטיות באם לא קיימת הסכמה על שינוי סכום התשלומים.

  אפשרות נוספת הינה רישום חלק מהמניות על שם בן הזוג השני. יצוין, כי האפשרות האחרונה לעיתים בעייתית בשל נושאי שליטה בחברה (בן הזוג עלול לאבד שליטה שהייתה לו עקב העברת המניות), וכן חוסר ידע ומקצועיות של הצד המקבל את המניות במידה ויידרש להחליט בנושאים מסוימים הקשורים בניהול החברה. בנוסף, ישנם מקרים בהם חלוקת המניות עלולה להביא לכך שבן הזוג שקיבל מניות יפעל מתוך מניע של נקמנות או סחיטה ויפגע בניהול השוטף של החברה.

  יש לציין כי רישום המניות לצד המקבל לא תמיד אפשרי אם מסיבה הקבועה בתקנון החברה ואם מכוח דין כדוגמת חברת עו"ד בה רשאים להחזיק מניות רק עורכי דין.

  מוניטין – אחת הסוגיות הסבוכות ביותר להערכה וחלוקה בעת גירושין הינה מוניטין אישי של אחד מבני הזוג או שניהם ו/או מוניטין עסקי של חברה כנכס קריירה.

  המוניטין האישי הינו קניין רוחני המאגד בתוכו את שוויו של אדם כאיש מקצוע, שמו הטוב, שמו המקצועי, ניסיון מקצועי, תעודות ותארים שברשותו, יתרונו היחסי מול מתחרים בתחומו כושר השתכרות צפוי וכו'.

  מוניטין בדיני אישות הינה סוגיה חדשה יחסית בפסיקה ועל כן קשה להסיק הלכה חד משמעתית בנושא, אך נראה כי קיימת מגמה להתייחס למוניטין כנכס שיתוף שיש לאזן בין בני זוג, במיוחד במקרים בהם הבעל לצורך הדוגמא, פיתח את עצמו במשך שנים ויצר מוניטין עסקי או אישי בעוד האישה, נשארה בבית וטיפלה בילדים ובמשק הבית, תוך שבכך תרמה ואפשרה לבעל לעבוד ולהתפתח.

  את המוניטין ניתן לחשב בעזרת אנשי מקצוע, כאשר לאחר מכן יש לערוך חלוקה של הסכום המוערך. דרך אפשרית לחלוקה הינה לפי מועד ההשקעה העיקרית. כלומר, באם ההשקעה העיקרית במוניטין נעשתה בזמן הנישואין, הרי שבן הזוג זכאי להינות מפירות ההשקעה.

  גם במקרה זה, ניתן בפועל לקנות את חלק בן הזוג במוניטין על ידי תשלום איזון או על ידי תשלומים עיתיים לעתיד, אשר יביאו לידי ביטוי מצב בו המוניטין אינו מספק יותר תגמול כספי יותר עקב פרישה, פגיעה במוניטין, אובדן כושר השתכרות וכיוב.

  זכויות סוציאליות ופנסיוניות – נכון להיום, ההלכה קובעת כי זכויות סוציאליות ופנסיוניות הינם ברי חלוקה ומהווים נכס משותף. אין הכרח "לשבור" את קופות החסכון לצורך חלוקת הנכסים ובכך להפסיד הן כספים והן זכויות עתידיות בנושא הפנסיה. ניתן לאזן את הנכסים בדרך שלא תיפגע בשוויון הזכויות למשל על ידי חישוב והיוון הזכויות באמצעות איש מקצוע ותשלום או קיזוז שווי הזכויות הנ"ל לבן הזוג השני.

  לסיכום, הליך גירושין אשר בו אחד מהצדדים או שניהם אנשי הייטק, טומן בחובו סוגיות מורכבות וחדשות יחסית אשר מיוחדות לעוסקים בענף ההייטק. הנכסים העסקיים מאתגרים בהגדרתם, באיתורם ובקביעת שוויים הכספי ומכאן גם בחלוקתם. לא ניתן להצביע על נוסחא אחת לפתרון לכל המקרים ויש לבדוק כל מקרה לגופו ולהתחשב במאפיינים הייחודיים לו.

  סוגיות אלו עלולות לעיתים קרובות להביא לסיבוך וקושי רב בהליך ועל כן, נראה כי דווקא במקרים אלו, ישנו יתרון משמעותי להליך הגישור הן מבחינת עלויות ההליך, הזמן, ואופי היחסים הנמשכים. בנוסף, בשל העובדה כי שווים של חלק מהנכסים הלא ממומשים מקורו בהערכה בלבד אשר עלולה להתבדות בסופו של דבר, הרי שתחושת השליטה בהליך חשובה ביותר ודרכה ניתן להביא לתפיסה סובייקטיבית חיובית יותר של התוצאה יחסית לזו המתקבלת לרוב בהליך המשפטי.

  רוצים לדעת עוד? דברו איתנו...

  תפריט נגישות