דף הבית
מזונות
מזונות אישה

מזונות אישה

"עולה עמו ואינה יורדת" – זהו הבסיס ההלכתי. בתהליכי גישור בודקים את המצב הכלכלי ומסכימים על דרכי ההתמודדות עם הפרידה גם בהקשר האיזון הזוגי.

המטרה היא לאפשר לכם לצאת מהקשר הזוגי בצורה מאוזנת שתאפשר לשניכם להמשיך לחיות בכבוד.

מזונות אישה הן חובה בסיסית של הבעל כלפי אישתו עד לרגע הגירושין, אולם בזמן פרידה, כשהאישה חיה בנפרד מבעלה ועד לגירושים, האישה יכולה לבקש מבעלה דמי מזונות. בקשה זו יכולה להיעשות בהסכמה או ע"י פניה לבית הדין או לבית המשפט לענייני משפחה שכן מזונות אינם ניתנים רטרואקטיבית אלא רק מרגע הגשת הבקשה.

  איך מחליטים על גובה מזונות אישה?

  הכלל החל על מזונות אישה הוא "עולה עימו ואינה יורדת עימו". זכותה של האישה לרמת חיים שהיתה מורגלת בה בבית הוריה או רמת חיים גבוהה מכך, אם יש ביכולתו של הבעל לספק רמת חיים שכזו. לפי כלל זה אישה אינה יורדת מאיכות ורמת החיים שהיתה מורגלת אליה בבית הוריה, אלא אם כן בעלה אנוס מלפרנסה ברמה שכזו.

  באילו מקרים מאבדות נשים את זכותן למזונות אישה?

  פעמים רבות אנו נשאלים מהם התנאים לאבדן זכותן זו של נשים למזונות?

  לצורך מענה על שאלה זו יש להבין שמרגע הנישואין כדת משה וישראל, מרגע החתימה על הכתובה (שקבלה תוקף של חוזה) לגבר ולאישה ישנן זכויות אחד כלפי השניה. כאשר זכויות אלו מופרות, יש מקום לשקול את ביטול החובות כלפי הצד המפר. לעניינינו, חובותיה של האישה כלפי בעלה ע"פ ההלכה הן קיום יחסי אישות, כיבוד הבעל, טיפול בילדים וטיפול בעבודות בית.

  היות ודיני המשפחה בישראל מקורם בדין האישי, אלו הם המקרים בהם אישה אינה זכאית למזונות:

  1. אישה שאינה מקיימת יחסי מין עם בעלה ונקבע כי היא מורדת אינה זכאית לדמי מזונות אישה.
  2. אישה שנקבע כי היא נואפת אינה זכאית לדמי מזונות אישה.
  3. אישה שעזבה את הבית ללא סיבה מוצדקת, אינה זכאית למזונות אישה.
  4. אישה שעובדת ומשתכרת, יכול בעלה לטעון:" צאי כי מעשה ידייך  למזונותייך" ז"א יכול הבעל לבקש ולחשב את משכורתה כמזונותיה.

  במקרים מיוחדים יש לבית המשפט מקום לשקול חיוב במזונות על אף הפרת חובת האישה כלפי בעלה כגון במקרה של בגידת האישה, בו נמצא כי הבעל בגד אף הוא באישתו. במקרה מסוג זה יש מקום לבית המשפט לשקול ולחייב את הבעל במזונות שכן אין הבעל יכול לדרוש מאישתו לעמוד בסטדרטים שהוא עצמו אינו עומד בהם. עוד דוג' לכך היא אישה שאינה מקיימת יחסי מין עם בעלה, אך ישנן סיבות מוצדקות לכך כגון אלימות וכו'.

   

  כיצד מזונות אישה באים לידי ביטוי בתהליכי גישור?

  זוגות המשתתפים בתהליך גישור מסדירים במסגרת ההסכם את כל הנושאים הכרוכים בגירושין. לכן, בדרך כלל נושא מזונות אישה מוסדר במסגרת ההסכם הכולל. במקרים בהם ישנו פער גדול בין הכנסות הצדדים לטובת הבעל, ישנו מושג העשוי להכנס לגדרי ההסכם הקרוי: תשלומים עתיים/ מזונות משקמים המזכיר את המושג מזונות אישה ונועד להבטיח את המשך קיומה של האישה בכבוד גם לאחר הגירושין.

  * על מנת למנוע בלבול רווח, יש להדגיש כי מזונות ילדים אינם תלויים במזונות האישה וחובת הבעל/ האב בהם, עומדת בעינה ללא קשר לנישואים.

  רוצים לדעת עוד? דברו איתנו...

  תפריט נגישות