דף הבית
הסכם ממון

הסכם ממון

צפו בשיחה של המגשרים ועורכי הדין אסנת עין דור חצב (פסיכולוגית) וניר בן-נון (מייסד שולם) על הסכמי ממון


Notice: Undefined variable: row_id in /home/yjtkolvwdv/domains/shollem.co.il/public_html/wp-content/themes/business/templates/part-flex-vid.php on line 6

רבים חוששים להעלות את נושא הסכם הממון בפני בן הזוג, מחשש שמא זה יתפס כמצביע על אי אמון בקשר ומתוך פחד לערער את הבסיס הרומנטי של הקשר ולהופכו לכלכלי, ובכך לקר ומנוכר.

הערך המוסף של הליך הגישור הוא שהוא הופך את תהליך ניסוח הסכם הממון לתהליך שיתופי.

בגישור ליצירת הסכם ממון אנו מסייעים לכם לבטא את הצרכים והאינטרסים שלכם בצורה בונה ומקדמת, כך שתוכלו להתחיל את החיים המשותפים בתחושת ודאות ובטחון.

בכל שאלה צרו איתנו קשר...

  איך לא כדאי לחתום על הסכם ממון?

  ברוב המקרים, חתימה על הסכם ממון מתחילה בחששות של הצד המבקש לערוך את ההסכם. בעיקר כיצד תתקבל הבקשה לערוך הסכם.

  מניסיוננו, לתת טיוטת הסכם מוכנה לבן/בת הזוג אינה הדרך האופטימלית לערוך הסכם ממון. חשוב לכל צד לשמור על האינטרסים והצרכים שלו במסגרת הזוגיות ומכאן איכותו הרבה של תהליך גישור לבירור הצרכים באמצעות צד שלישי.

  בנוסף, נתקלנו במקרים בהם בני הזוג מחליטים כי ינסחו את ההסכם בעצמם על מנת לחסוך את העלות. הסכם הממון בין בני זוג הינו בעל תוקף משפטי רק אם הוא מאושר בפני שופט של ביהמ"ש . לכן ישנה משמעות משפטית לכל מילה בהסכם. ניסוח הסכם ממון באמצעות מי שאינו עורך דין עלול להוות פתח להתדיינות משפטית בעתיד.

  מה זה הסכם ממון ולמי הוא מיועד?

  הסכם ממון הינו הסכם בין בני זוג שמטרתו להסדיר את חלוקת הרכוש במקרה של פרידה.

  ישנן מספר קבוצות באוכלוסיה אשר הסכם ממון נחוץ להן במיוחד:

  • הסכם ממון לזוגות בפרק ב' – זוגות הנישאים בפעם השנייה או השלישית הם בד"כ בעלי רכוש שנצבר לפני הנישואין ולרוב יש לכל אחד מבני הזוג ילדים מהנישואין הראשונים. למי שחשוב להסדיר את חלוקת הרכוש, מה אישי ומה משותף במצב של פרידה, רצוי להסדיר זאת בהסכם ממון.
  • הסכם ממון לזוגות אשר בין האישה והגבר ישנם פערים כלכליים משמעותיים – במקרה כזה, כל אחד מהצדדים ירצה לדעת מה יקרה במידה והקשר יסתיים, ולפיכך גוברת תחושת הצורך בהסדרת העניינים הרכושיים בהסכם ממון.
  • הסכם ממון לידועים בציבור או זוגות שנישאו בנישואין אזרחיים – בדומה לבני-זוג נשואים הרשאים לערוך הסכם ממון ולקבוע זכויות וחובות הדדיות, יכולים גם "ידועים בציבור" וגם זוגות שנישאו בנישואין אזרחיים, שחוק יחסי ממון לא חל עליהם, לערוך הסכמים ביניהם. "ידועים בציבור" הינם זוגות שחיים תחת קורת גג אחת ומנהלים חיים משותפים אך לא נישאו כדת משה וישראל. במקרים של ידועים בציבור, היות וחוק יחסי ממון לא חל עליהם, אלא פסיקת בית המשפט, רצוי לערוך הסכם ממון שמסדיר גם את מהות היחסים (וממתי הם רואים עצמם ידועים בציבור) ואת חלוקת הרכוש במקרה של פרידה.
  • הסכם ממון כאשר יש ילדים מנישואין קודמים – פעמים רבות כאשר יש ילדים מנישואין קודמים, גדל הרצון להבטיח איזה רכוש יגיע להורה במצב של פרידה. כאשר מדובר בילדים גדולים, המחשבה היא על רכוש שרוצים להוריש לילדים. כאשר מדובר בילדים קטנים, החשש הוא לגבי ההווה – צורך להבטיח בטחון כלכלי לגידול הילדים, ולגבי העתיד – דאגה לילדים במקרה של חלילה פטירה של ההורה.
  • הסכם ממון כאשר לאחד מבני הזוג עסק עצמאי משלו – כאשר לאחד מבני הזוג עסק עצמאי, חשוב לערוך הסכם המסדיר מה המשמעות של אותו העסק במצב של פרידה. אילו זכויות וחובות, אם בכלל, יש לבן/ הבת הזוג. מה קורה במצב של שגשוג העסק, ולחלופין, מה קורה במצב שבו העסק נקלע לחובות.

  הסכם ממון על דירה

  כדאי להסדיר הסכם ממון כאשר אחד מבני הזוג הינו בעלים יחיד של דירה או נכס ורוצים להסדיר את המעמד של אותו נכס. חשוב לזכור כי יש משמעות משפטית במקרה של פרידה להיבטים שונים – למשל, אם הנכס נרכש על ידי משפחתו של אחד מבני הזוג או לפני תחילת הקשר, אם משולמת משכנתא על הנכס בתקופת הקשר, האם הנכס שופץ מכספים משותפים, אם הושקעו בנכס כספים מרכוש משותף וכדומה.

  זוגות שאינם נמצאים במשבר יכולים לערוך הסכם מתוך אמון ודאגה הדדית. כמו כן, הסכם ממון המסדיר מחלוקות עתידיות, יכול להביא לסיומו של משבר בזוגיות הנובע או מערב נושאים כלכליים המשפיעים על הקשר.

  אילו נושאים ניתן לכלול בהסכם ממון?

  בדרך כלל מטרת ההסכם היא להסדיר את יחסי הממון בין בני הזוג, לרבות: נכסים, כספים, מניות ואופציות, זכויות סוציאליות, ירושות וצוואות של בני משפחה ועוד. בני הזוג צריכים להחליט מהו הרכוש לגביו הם מעוניינים בהפרדה רכושית ומהו הרכוש המשותף. ניתן להחליט לדוגמא כי כל הרכוש אשר ייקנה במהלך הקשר יהיה משותף, אלא אם נכנס להגדרות ההפרדה הרכושית, ולהיפך.

  ניתן להסדיר בהסכם הממון נושאים נוספים להסדרי ממון כגון:

  • ילדים משותפים: ניתן להסדיר במסגרת ההסכם את נושאי המשמורת והמזונות.
  • מניעת פרידה בבית המשפט: ניתן באמצעות הסכם הממון לקבוע כי במצב של פרידה, בני הזוג יגיעו למגשר מוסכם שיסייע להם להסדיר את ענייני הגירושין באופן מכובד והוגן כלפי כל בני המשפחה.

  חקיקה והסכם ממון

  באופן כללי, חוק יחסי ממון בין בני זוג קובע שרכוש הנצבר במהלך תקופת הנישואין (להוציא רכוש שנתקבל בירושה או במתנה) מתחלק בחלקים שווים בין בני הזוג.

  הפסיקה מתייחסת לכל מקרה באופן פרטני ובמקרים רבים, בהם קיימים פערים בפוטנציאל ההשתכרות בין בני הזוג, מתבצעת חלוקה שאינה בחלקים שווים על מנת ליצור צדק חלוקתי.

  הסכמים הנחשבים כהסכם ממון

  כתובה כהסכם ממון – כתובה היא מעין הסכם ממון אשר יש לו תוקף משפטי. בדרך כלל במסגרת הסכם המסדיר את כל הנושא הרכושי, האשה מוותרת על כתובתה.

  איך תהליך הגישור מסייע ליצירת הסכם ממון המחזק את הזוגיות?

  הסכם ממון הוא מסמך משפטי שמורכב מהסכמת הצדדים. למרבית הזוגות מאד קשה לגשת להכנת הסכם הממון שכן יש במסמך משפטי משהו הפוגם לכאורה בתחושת השיתוף, השוויון והאהבה. כאשר אנו ניגשים להכנת הסכם, אנו משתמשים בכלים מעולם הגישור על מנת לוודא שהתחושות הללו לא נפגעות אלא מתעצמות. מניסיוננו, "לדבר על כסף" עדיף משמעותית מלהשאיר את הדברים מתחת לפני השטח ולהתעורר בזמן משבר.

  היכולת לשבת ולדבר בשיתוף עם צד שלישי נייטרלי אשר מנוסה בבניית הסכם ממון, בתרחישים האפשריים המהווים נקודות משבריות אצל זוגות אחרים ובבניית פתרונות יצירתיים למצבים מורכבים, מקדמת את בני הזוג ומובילה את מערכת היחסים לשלב אמיתי ומחזק יותר.

  איך התהליך ליצירת הסכם ממון מתרחש?

  בשוֹלֶם, תחילת התהליך ליצירת הסכם ממון מתבצעת באחד משתי הדרכים הבאות:

  • עם הצד המעוניין לערוך את ההסכם לבדו.
  • עם שני בני הזוג יחד.

  במסגרת הפגישה הראשונה, המגשרים מבררים את הרצונות באופן מדויק, מסייעים בנטרול החששות ובהכוונה מתוך ניסיון קודם. בהמשך, לפי הצורך, מצטרף לתהליך מגשר נוסף מאחד מהתחומים הבאים: משפטים, פסיכולוגיה, כלכלה, יעוץ זוגי, הנחיית הורים או כל מומחה אחר הנדרש לצורך עריכת הסכם ממון מדויק ונכון לצדדים.

  בתהליך הכנת הסכם ממון ניתן לשלב פגישות נפרדות עם בני הזוג, וזאת בכדי שכל אחד מהצדדים יוכל להציג את רצונותיו גם באופן דיסקרטי.

  השילוב בין מגשרים המיומנים בניהול משא ומתן משפחתי מאפשר תהליך קצר, נעים ובונה.

  כיצד מנוסח הסכם הממון?

  הסכם ממון מנוסח על פי הסכמות בני הזוג, ובסיוע המגשרים – עורכי דין העוסקים בתחום דיני המשפחה. ישנו דמיון רב בין חתימה על הסכם הממון לבין חתימה על כל הסכם אחר הנעשה באמצעות תהליך גישור, שכן על עורכי הדין לנווט בין ההסכמות והפערים של בני הזוג והחתימה עליו נעשית בהסכמה מוחלטת והדדית.

  הסכם ממון צריך להיעשות ברגישות, שכן לעתים נחשפים נושאים שלא תמיד בני הזוג מדברים עליהם בשיחות ביניהם.

  מדוע לערוך הסכם ממון?

  הסכם הממון מסדיר את מערכת היחסים עבור שני הצדדים ויוצר ודאות לגבי העתיד. במקום בו יש ודאות, האמון בין בני הזוג עולה בעקבות ההידברות לקראת החתימה על ההסכם. עריכת הסכם ממון עוזרת להפגת חששות שנמצאים מתחת לפני השטח. ההסכם מגן על האינטרסים של כל אחד מבני הזוג ומסייע בשמירת האיזון בין בני הזוג כאשר אחד הצדדים חלש יותר כלכלית.

  רוצים לדעת עוד? דברו איתנו...

  תפריט נגישות