מדור והיוון מדור

פתרונות יצירתיים להבטחת מדורם של הילדים

השתתפות ההורים במימון קורת הגג של הילדים באופן שישתלם לשני ההורים הינה אפשרית. יש לשקול את מירב השיקולים על מנת להגיע לפתרון הנכון לשני ההורים.

באופן כללי, כלל האצבע הינו שעבור ילד אחד האב משלם שליש משכר הדירה של האם. 40% לשני ילדים ו-50% ל-3 ילדים ומעלה. כמובן שאם האם נשארת לגור בדירת המגורים או במקרה שיש לאם דירה משלה יש לבצע התאמות לכלל זה.

במצבים מסוימים, ניתן להסכים כי מדור הילדים ישולם מראש במקרה של רכישת או העברת דירת מגורים. תשלום זה יפחית בדרך כלל את סכום מזונות ילדים.

היוון מדור מאפשר לבני הזוג להשתמש בדרך יצירתית להקטין את הוצאות המזונות השוטפים עבור האב ע"י תשלום מראש של רכיב המדור. היתרון מבחינת האם הוא שהכסף משולם מראש ויכול לאפשר קניית דירה.

הדרך לבדוק כיצד לבצע היוון מדור היא באמצעות תרגום הכספים העתידיים לנקודת הזמן הנוכחית.

ב'שוֹלֶם' ישנו מומחה כלכלי בעזרתו ניתן לבחון האם היוון מדור ישתלם לשני בני הזוג.

רוצים לדעת עוד? דברו איתנו...